Welkom bij het GoodCare self-assessment! 
Klik voor elke onderstaande vraag telkens het meest toepasselijke bolletje aan. Probeer dit zo eerlijk en zo snel mogelijk te doen (zonder al te lang na te denken), dat geeft het beste resultaat. Zodra je klaar bent, krijg je een profielschets die aangeeft hoe jij in deze tijd staat. Ook krijg je te zien wat je sterke punten daarbij zijn, en waar eventueel nog ontwikkelpunten liggen.  

Selfassessment
Helemaal niet mee eens
Niet mee eens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Ik heb kennis van voeding en daarom weet wat goed voor me is
Ik kan mezelf tot kalmte manen in een dreigende situatie
Ik onderhoud relaties met mensen die niet per se vrienden zijn maar wel over bruikbare vaardigheden beschikken
Ten diepste weet ik dat ik er niet alleen voor sta als het moeilijk wordt
Ik weet hoe ik kan overstappen naar een andere baan
Ik heb ervaring met het opzetten van een eigen onderneming
Ik weet hoeveel water een persoon per dag nodig heeft
Ik kan een noodaggregaat aan de praat houden
Het geeft me een prettig gevoel om voorbereid te zijn op nood-scenario's