Jouw zorg, onze zorg

GoodCare is een thuiszorgorganisatie die zorgprofessionals en cliënten bij elkaar brengt in een mensvriendelijke setting waar persoonlijk contact, vrijheid en keuzevrijheid centraal staan

De coronacrisis heeft veel teweeggebracht in de zorgsector. We hebben zelf van dichtbij meegemaakt hoe oudere coronapatiënten in eenzaamheid moesten lijden en zelfs alleen zijn overleden. We hebben gezien hoe demente bejaarden werden geconfronteerd met voor hen onherkenbare verpleegkundigen, vanwege de mondmaskers en andere beschermingsmaterialen die deze verplicht moesten dragen. We hebben ook ervaren hoe onmenselijk de protocollen in ziekenhuizen soms zijn geworden, terwijl patiënten en bezoekers niets gevraagd wordt. En breder, zien we en ervaren we in de maatschappij een ‘disconnect’ omdat mensen elkaar niet meer durven te zien of te omhelzen. 


Ondertussen is er weinig aandacht geweest voor preventieve zorg: sporten en bewegen en gezonde voeding aangevuld met vitaminen als de basis van een goed functionerend immuunsysteem; menselijk contact, ontmoeten en het leven vieren: het is allemaal naar de achtergrond geraakt. Onterecht, want als mensen zijn we gemaakt om in relatie te leven, persoonlijk contact te hebben en elkaar te bemoedigen.


Als GoodCare willen we samen met een team van zorgprofessionals die dezelfde visie hebben, zorg verlenen aan onze cliënten. Op een mensvriendelijke manier, met respect en ruimte voor ieders overtuiging en met een holistische (adamistische) visie op gezondheid.